internet pericole

Fundatia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia FILOCALIA Iaşi, Fundaţia LERIS Iaşi, Asociaţia Obştească „Centrul Iniţiativelor Private” Bălţi – Rep. Moldova şi Colegiul Tehnic Feroviar Bălţi – Rep. Moldova împreună cu asociaţii Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi implementează în perioada 22 aprilie 2011 – 21 octombrie 2012 proiectul ““The Internet: E-friend or E-enemy?IFE”, code MIS_ETC: 934, finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, Prioritatea 3: Promovarea activităţilor People to People. Valoarea proiectului este de 144.504 euro, din care contribuţia ENPI este de 129.851,29 euro (89,86%).

Scopul proiectului este de a creşte gradul de cooperare transfrontalieră în vederea informării tinerilor şi publicului in general, cu scopul de a constientiza avantajele si pericolele implicate de utilizarea Internetului.

În perioada 22 aprilie 2011 – 21 octombrie 2012 de implementare a proiectului, s-au derulat următoarele

activităţi:

 selectarea grupului ţintă format din 500 de elevi (50 elevi/ şcoala) şi 50 de profesori (5 profesori/ scoala) din 10 şcoli (6 şcoli şi licee din Iaşi-România şi 4 licee din Bălţi-Rep.Moldova) şi completarea a 500 chestionare care au reprezentat baza cercetării şi ulterior elaborarea şi editarea studiului “The Internet environment in children’s life”;

 organizarea simpozionului “The Internet environment in our life”, cu participarea profesorilor din grupul ţintă, atât din România, cât şi din Republica Moldova;

 înfiintarea a doua Centre de informare pentru tineri (unul în Iaşi si unul în Bălţi);

 tiparirea a 10.000 de exemplare de pliante, 20.000 de exemplare de flyere şi materiale promoţionale (brosuri pentru elevi si profesori, tricouri, şepci, rucsace, postere, bannere etc) de promovare a proiectului;

 realizarea website-ului proiectului www.ife.ro care conţine atât o platformă de comunicare, cât şi un forum on-line de discuţii care vor facilita accesul la informaţiile privind utilizarea corectă a Internetului, precum şi relaţionarea dintre copii–părinţi-profesori;

 susţinerea a 3 sesiuni de informare pentru cadrele didactice (2 sesiuni în Iaşi- România şi una în Bălţi- Rep. Moldova) şi 10 sesiuni informative cu elevii ( 6 sesiuni în Iaşi- România şi 4 în Bălţi- Rep. Moldova)

 organizarea concursului de creaţie şi lucrările depuse de către elevi au fost prezentate şi premiate în cadrul a 2 expoziţii (o expoziţie în Bălţi-Rep. Moldova şi una Iaşi- România);

 organizarea a două conferinţe de presă de închidere a proiectului.


Comments are closed