impreuna

A doua serie a grupurilor ţintă în cadrul proiectului “Împreună vom reuşi”, implementat de Fundaţia „Filocalia” Iaşi impreuna cu Fundatia „Transylvania College”Cluj finalizeaza activităţile la sfârşitul lunii decembrie.

In data de 21.12.2012 are loc activitatea de Celebrarea succesului, la scolile implicate in proiect, din judetul Cluj.Fundaţia „Filocalia” din Iaşi, alături de Fundaţia „Transylvania College” (fosta Fundatia „Copii Fericiti”) din Cluj şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică Iaşi au demarat în august 2010, un proiect structural, intitulat ”ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!”, în valoare de 10.295.725,10 RON. Acesta este co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. Cu toate problemele aparute in acest an, am gasit intelegere atat la cadrele didactice implicate cat si la parintii elevilor din grupul tinta, astfel activitatile prevazute in proiect s-au desfasurat conform graficului. Astfel in data de 21 decembrie 2012, va avea loc ultima activitate in care sunt angrenati elevii, parintii si cadrele didactice participante la acest proiect, respectiv Celebrarea succesului. Este o activitate prin care vor fi premiaţi elevii care au înregistrat rezultate mai bune la învăţătură faţă de situaţia iniţială şi care au avut o prezenţă la şcoală îmbunătăţită.

Proiectul a implicat 120 cadre didactice şi consilieri psihopedagogi, 1600 de elevi cu dificultăţi de învăţare, dezavantajaţi socio-economic, cu un număr mare de absenţe şi cu potenţial risc de abandon şcolar, din ambele judeţe, şi 800 de părinţi ai elevilor expuşi abandonului şcolar. Părinţii, de asemenea, au participat la seminarii de formare în care au discutat probleme de relaţionare şi de managiere a conflictelor in familie.

Proiectul “Împreună vom reuşi” continuă în luna ianuarie cu evaluarea detaliată a activităţii de până acum, analizarea în profunzime a rezultatelor obtinute si pregatirea unui manual de bune practici.

In aceasta sesiune de proiect au participat cadre didactice, elevi si parinti de la urmatoarele unitati de invatamant din judetul Cluj: Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, Liceul Teoretic “E. Pora”, Scoala “Constantin Brancusi”, Scoala “Horea” toate din Cluj-Napoca, Scoala “Simion Balint” Copaceni, Grup Scolar “St. Pascu” Apahida; Colegiul Tehnic “Dr. I. Ratiu” si Scoala “Andrei Saguna” ambele din Turda.


Comments are closed