read to learn logoReading to learn este primul proiect din România care abordează problematica competenţelor de literaţie ale elevilor ca principală cauză a rezultatelor slabe ale acestora la testele naţionale şi internaţionale. Proiectul beneficiază de expertiza şi experienţa consultanţilor internaţionali din Germania, SUA şi Norvegia, specialişti în literaţie. Implementarea proiectului se va realiza în Regiunea de Nord Est în 60 de unităţi şcolare pe parcursul a 3 ani şi jumătate.

Obiectivul principal
Îmbunătăţirea competenţelor de învăţare ale elevilor prin folosirea strategiilor şi metodelor de literaţie în predare de către toţi profesorii şcolii.

Obiectivele specifice

 • Conştientizarea profesorilor cu privire la importanţa literaţiei în învăţarea pe tot parcursul vietii.
 • Crearea unui model de intervenţie educaţională la nivelul şcolii cu scopul dezvoltării competentelor de literaţie ale elevilor care presupune:
  – implicarea tuturor actorilor (conducere, profesori, părinţi, elevi);
  – aplicarea la toate disciplinele de studiu
 • Propunerea şi susţinerea unei politici educaţionale care include literaţia în formarea iniţială şi continuă a profesorilor.

 

Rezultate aşteptateSnapshot_2013-04-27_191522

 • realizarea unei cercetări cu privire la nivelul competenţelor de literaţie ale elevilor
 • acreditarea primului program de formare în domeniul literaţiei
 • formarea a peste 500 de profesori (toate disciplinele)
 • traducerea primei cărţi de literaţie în limba română
 • realizarea unui ghid despre literaţie
 • realizarea a 5 culegeri cu texte auxiliare ce vor fi folosite în predare
 • organizarea seminariilor locale şi regionale pe tema literaţiei

 

Fundaţia Filocalia a participat în consorţii europene implementând două proiecte majore în domeniul literației: ADORE și BaCuLit finanţate prin programele Socrates şi Comenius ale Uniunii Europene. Iniţiativa actuală reprezintă o continuare a celor două proiecte.

 

Posted in Stiri
Share this post, let the world know

Comments are closed