AfisA2_001Lansare proiect: “Oportunităţi pentru un viitor mai bun prin şanse egale”, Contract nr. POSDRU/144/6.3/S/131904.

Fundația Filocalia Iași în parteneriat cu SC Grupul de Presă Medianet SRL, SIVECO SA, Fundaţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană și Asociaţia Integra România anunță lansarea proiectului POSDRU/144/6.3/S/131904, “ Oportunităţi pentru un viitor mai bun prin şanse egale”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul își propune dezvoltarea competenţelor profesionale a 600 de persoane din grupul ţintă. Dintre acestea, 480 sunt beneficiare ale cursului de calificare nivel 1, 40 sunt beneficiare ale cursului de calificare nivel 2 iar 80 sunt beneficiare ale cursurilor de iniţiere antreprenoriat. Cel puţin 540 de persoane vor obţine certificarea aferentă, în vederea asigurării accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere.

Tot în cadrul proiectului vor fi realizate 19 seminarii pentru promovarea tratamentului şi accesului egal pe piaţa muncii a femeilor și un raport de cercetare/analiză a diferenţelor bazate pe gen în profesie, carieră şi venituri. În plus se are în vedere crearea accesului la o tehnologie inovatoare prin dezvoltarea şi implementarea portalului de informare şi diseminare a proiectului, prin crearea materialului multimedia şi prin formarea şi certificarea în competenţe TIC a unui număr de 100 de persoane din totalul grupului ţintă.

Proiectul va fi implementat în perioada 9 aprilie 2014 – 7 noiembrie 2015. Implementarea vizează trei direcții strategice:

  • Dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor grupului ţintă, prin programe de calificare şi de formare profesională;
  • Campanii şi seminarii de conştientizare a drepturilor grupului ţintă;
  • Acţiuni de sprijin pentru dezvoltarea carierei femeilor şi asistenţă pentru începerea unei afaceri proprii.

 

Persoana de contact: Gruia Ursu, Expert Comunicare, informare și publicitate, Fundația Filocalia Iași, gruiaursu@yahoo.com

Posted in Stiri
Share this post, let the world know

Comments are closed