20151116_113425

Fundaţia Filocalia Iaşi în parteneriat cu FUNDAŢIA SOMERSET, SIVECO România SA și FEG EDUCATION anunţă finalizarea proiectului POSDRU/165/6.2/S/142995, “Ocupare activă pe piaţa muncii !”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivul general a proiectului a vizat limitarea marginalizării sociale, a discriminării şi sărăciei persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi incluziunea socială a acestora la nivelul regiunilor Nord-Est şi Bucuresti – Ilfov.

Proiectul a fost implementat în perioada 20 mai 2014 – 19 noiembrie 2015

Implementarea proiectului a vizat trei direcţii strategice:

  • Creşterea încrederii şi stimei de sine pentru 792 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, prin consiliere, în vederea facilitării rapide a accesului şi inserţiei pe piaţa muncii,
  • Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor specifice, bazate pe instrumente teoretice şi practice (formare profesională – cursuri de calificare/recalificare de nivel 1), pentru 792 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au ca scop integrarea sau reintegrarea acestora pe piaţa muncii,
  • Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor abilitate prin facilitarea accesului la cursuri de instruire pentru 120 personal ce lucrează în administraţia publică locală,personal al organizaţiilor societăţii civile și personal al agenţiilor publice/ private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile. 

    CLICK AICI PENTRU GALERIA FOTO

    PENTRU DETALII VĂ RUGĂM SĂ NE SCRIEȚI LA ADRESA filocaliafoundation@yahoo.com
    TEL. 0741404547

 


Comments are closed