Anunturi

important

Anunţ publicitate

Achizitie servicii pentru prestarea serviciilor de organizare evenimente în cadrul proiectului „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”, Contract POSDRU/144/6.3/S/131904

– Servicii pentru organizare evenimente de informare şi publicitate, eveniment la care vor participa un număr maxim de 510 persoane din cadrul grupului ţintă, invitaţi, reprezentanţi mass-media;

– Servicii de organizare a conferinței de închidere a proiectului, eveniment la care vor participa un număr maxim de 50 de persoane implicate în derularea proiectului, invitaţi, reprezentanţi mass-media.

Descrierea şi obiectul contractului

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea serviciilor pentru organizarea evenimentelor de informare şi publicitate, precum şi pentru organizarea conferinței de închidere a proiectului.

 1. Serviciile pentru organizarea evenimentelor de informare şi publicitate

Evenimentele de informare şi publicitate trebuie să se desfăşoare în perioada 2-4 decembrie 2015. Aceste evenimente se pot desfăşura într-o zi sau în 2 zile consecutive, în funcţie de capacitatea sălii puse la dispoziţie.

pentru mai multe detalii va rugam sa descarcati documentatia de mai jos

04 Specificatii tehnice – servicii evenimente 6.3 – nov 2015

05 Criterii de calificare – servicii evenimente 6.3

06 Documentatie de atribuire – servicii evenimente 6.3

———————————————————————————————————————-

Cumpărare directa

„Materiale consumabile pentru anul 2”

Anunţ publicat la data de 19.05.2015

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

FUNDAŢIA FILOCALIA IAŞI beneficiar în proiectul „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”, Contract POSDRU/144/6.3/S/131904

Adresa: Str. Smârdan nr. 13, Iasi

Email: filocaliafoundation@yahoo.com, Tel.: 0332/110019,

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

 1. Denumire contract: Furnizare materiale consumabile pentru anul 2
 2. Obiectul contractului: Furnizarea de produse
 3. Tip contract: Produse
 4. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 5. Durata contractului va fi: Furnizarea de materiale consumabile pentru cursuri de calificare

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FINANTARE ALE ACESTUIA:

FUNDAŢIA FILOCALIA IAŞI, solicitant in  contractul de finanţare nr. Contract POSDRU/144/6.3/S/131904, contract semnat pentru proiectul „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”,  cofinanţat din Fondul Social European – FSE şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – publică prezenta cumpărare directa pentru achiziţionarea de Materiale consumabile pentru anul 2.

 

Modalităţi de prezentare a ofertei:

Oferta va fi transmisă până la data de 26.05.2015, ora 12:00, la sediul Fundaţie Filocalia Iaşi.

Oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a

contractului de achizitie : „Materiale consumabile pentru anul 2” din cadrul proiectului „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”, Contract POSDRU/144/6.3/S/131904, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor , 26.05.2015 ora 16:30.

Oferta va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat. Oferta se va prezenta în original şi va cuprinde

menţionarea şi descrierea serviciilor din documentatia ce fac obiectul acestei achiziţii .

 

Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare:

Mai multe informatii privind fisa de date a achizitie si caietul de sarcini, precum si alte date in legatura cu această achiziţie se pot obţine la Email: rotarucatalinadrian@yahoo.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anunţ publicitate

Anunțuri proceduri de achiziție – Servicii de catering – Regiunea Nord- Est Iasi – ID 131904

Proiect [53888]: Oportunitati pentru viitor prin sanse egale

Data publicare 27.02.2015
Data expirare 10.03.2015
Ora expirare 12:00
Județ BUCURESTI
Tip contract Servicii

Servicii de catering Regiunea Nord- Est Iasi

 

 • Durată contract: 3 luni
 • Buget contract: 3444 lei
 • Specificații lot: [Descarcă]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cumpărare directa

„Articole de birou şi papetărie”

Anunţ publicat la data de 02.02.2015

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

FUNDAŢIA FILOCALIA IAŞI beneficiar în proiectul „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”, Contract POSDRU/144/6.3/S/131904

Adresa: Str. Smârdan nr. 13, Iasi

Email: filocaliafoundation@yahoo.com, Tel.:0332 110 019  0745 077400

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

 1. Denumire contract: Furnizare materiale consumabile pentru cursuri de calificare
 2. Obiectul contractului: Furnizarea de produse
 3. Tip contract: Produse
 4. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 5. Durata contractului va fi: Furnizarea de materiale consumabile pentru cursuri de calificare

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FINANTARE ALE ACESTUIA:

FUNDAŢIA FILOCALIA IAŞI, solicitant in  contractul de finanţare nr. Contract POSDRU/144/6.3/S/131904, contract semnat pentru proiectul„Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”,  cofinanţat din Fondul Social European – FSE şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013–publică prezenta cumpărare directa pentru achiziţionarea de articole de birou şi papetărie.

 

Modalităţi de prezentare a ofertei:

Oferta va fi transmisă până la data de 11.02.2015, ora 10:00, la sediul Fundaţie Filocalia Iaşi.

Oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a

contractului de achizitie : „materiale consumabile pentru cursuri de calificare” din cadrul proiectului „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”, Contract POSDRU/144/6.3/S/131904, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor , 11.02.2015 ora 16:30.

Oferta va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat. Oferta se va prezenta în original şi va cuprinde

menţionarea şi descrierea serviciilor din documentatia ce fac obiectul acestei achiziţii .

 

Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare:

Mai multe informatii privind fisa de date a achizitie si caietul de sarcini, precum si alte date in legatura cu această achiziţie se pot obţine la Email: rotarucatalinadrian@yahoo.com; filocaliafondation@yahoo.com

————————————————————————————————————————————-

ANUNT ACHIZIŢIE/ INVITAŢIE

               S.C. Grupul de Presă Medianet SRL, vă invită să participaţi la procedura de achiziţie deschisă în cadrul proiectului “Oportunitati pentru viitor prin sanse egale”, contract POSDRU/144/6.3/S/131904, în scopul organizării a patru campanii de conştientizare în regiunile Nord-Est şi Nord–Vest

 1. ACTIVITATI SPECIFICE

Autoritatea Contractantă va organiza următoarele activităţi:

 1. Caravana regionala de constientizare (4 evenimente de informare si publicitate in regiunile Nord-Est si Nord-Vest )
 1. SCOPUL ACHIZITIEI:

Angajarea unei firme care să asigure organizarea si implementarea evenimentelor prevăzute mai sus.

 

 1. DESCRIERE CONTRACT

Caravana multi-regionala

Perioada de desfăşurare: decembrie 2014 – septembrie 2015

Grupuri ţintă: persoanele aflate in situatie de risc pe piata muncii; persoanele in cautare de informatii specifice in vederea identificarii unor cursuri de calificare in scopul dezvoltarii competentelor personale si profesionale in vederea facilitarii accesului pe piata muncii in regiunile Nord-Est si Nord-Vest

Locaţia si perioada propusa: Iasi – decembrie 2014 si septembrie 2015, Oradea – martie 2015, Cluj – mai 2015.

Ofertantul va furniza următoarele servicii:

Ante eveniment:

 • Identificarea locatiilor;
 • Obtinerea autorizatiilor
 • Realizarea brandingului de cort; ofertantul va propune un branding folosind elementele de identitate vizuala obligatorii ale AM POSDRU si sigla proiectului (care va fi pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta) . Pentru decorarea cortului, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie 3 bannere dimensiune 4,5m x 1,5m, 10 afise A2 si 2 roll-up-uri 1m x 2m
 • Cort dimensiuni 6m x 6m, mochetat, mobilat cu masa, scaune, dotat in vederea difuzarii spoturilor radio
 • Coordonarea comunicarii pre-eveniment care anunta caravana in fiecare locatie – impartirea de pliante in proximitatea locatiei unde va fi instalat cortul caravanei – cate 100 pliante

În timpul evenimentului:

 • Asigurarea logisticii si resurselor umane necesare unei bune desfasurari a evenimentului pe o durata de 2 zile in fiecare locatie si cu un numar de min. 2 persoane
 • Informarea unui numar de minim 1000 de persoane, din care 520 femei, despre posibilitatea dezvoltarii competentelor personale si profesionale in vederea facilitarii accesului pe piata muncii in regiunile Nord-Est si Nord-Vest prin participarea la cursurile de formare profesionala calificare/recalificare, antreprenoriat, fonduri structurale si TIC in vederea facilitarii accesului pe piata muncii in regiunile Nord-Est si Nord-Vest.
 • Impartirea urmatoarelor materiale in locatii: 1000 pliante, 1000 mape, 1000 brosuri, 1000 pixuri, 1000 agende. Distributia se va face pe baza de semnatura de primire pe tabel nominal. Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia furnizorului materialele mentionate anterior.
 • Completarea unor formulare de pre-inregistrare in grupul tinta de catre participantii interesati sa participe la cursurile organizate in cadrul proiectului “Oportunitati pentru viitor prin sanse egale”. Formularul de pre-inregistrare impreuna cu declaratie de acord pentru culegerea datelor personale vor fi puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta
 • Realizarea de fotografii pe parcursul derulării evenimentului, de o calitate şi o rezoluţie optimă si cedarea integrala a drepturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor de utilizare, care să poată fi, ulterior, folosite în materiale de promovare realizate de Autoritatea contractantă.
 • Inregistrea participantilor

Post eveniment

 • Realizarea unei baze de date cu persoanele inregistrate
 • Realizarea unui raport de implementare a caravanei

INFORMAŢII GENERALE

Pentru toate tipurile de evenimente care fac obiectul prezentei achizitii, Ofertantul va asigura resursele umane şi materiale necesare bunei derulări a activităţilor, iar Autoritatea Contractanta va supraveghea desfasurarea evenimentelor printr-o echipa dedicata care va coordona procesele de organiare. Inregistrarea participantilor la evenimente se face prin: tabelul nominal cu semnaturile celor care au fost primit informatii si materialele de informare, documentul centralizator al persoanelor care au completat formularele de pre-inregistrare in grupul tinta si declaratia de acord pentru culegerea datelor personale – formatul acestor formulare va fi pus la dispozitia Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta

Publicaţiile şi materialele care vor fi distribuite participantilor în cadrul evenimentelor vor fi puse la dispoziţia Prestatorului de către Autoritatea Contractantă.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigatoare este pretul cel mai scăzut.

Valoarea estimata a contractului: 160.000 lei cu TVA

Ofertele se pot trimite până la data de: 07.11.2014, ora 15.00, la adresa S.C.Grupul de Presă Medianet S.R.L., Str. Smârdan, nr. 5, etaj 3, Iaşi, si trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • Oferta financiară
 • Oferta tehnică prin care se va descrie modul în care ofertantul va duce la îndeplinire solicitările
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
 • Copia certificatului de înregistare
 • Lista persoanelor responsabile cu îndeplinirea contractului

Relaţii suplimentare se pot obţine la urmatoarele date de contact. Persoana de contact: Oana Mustaţă, Responsabil Informare şi Publicitate, telefon: 0722/37.95.92, fax: 0332/270.415 ; email: oana.mustata @ziaruldeiasi.ro. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 10.11.2014, ora 11.00,la sediul achizitorului.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anunţ publicitate
Cumpărare directa
„Articole de birou şi papetărie”
Anunţ publicat la data de 29.08.2014

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

FUNDAŢIA FILOCALIA IAŞI beneficiar în proiectul „Ocupare activa pe piata muncii”, Contract POSDRU/165/6.2/S/142995

Adresa: Str. Smârdan nr. 13, Iasi

Email: filocaliafoundation@yahoo.com, Tel.:0332 110 019  0745 077400,

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

1. Denumire contract: Furnizare articole de birou şi papetărie

2. Obiectul contractului: Furnizarea de produse

3. Tip contract: Produse

4. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

5. Durata contractului va fi: Furnizarea de produse de papetarie si birotica pina in data de 31.12.2014

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FINANTARE ALE ACESTUIA:

FUNDAŢIA FILOCALIA IAŞI, solicitant in  contractul de finanţare nr. Contract POSDRU/165/6.2/S/142995, contract semnat pentru proiectul „Ocupare activa pe piata muncii”,  cofinanţat din Fondul Social European – FSE şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – publică prezenta cumpărare directa pentru achiziţionarea de articole de birou şi papetărie.

Modalităţi de prezentare a ofertei:

Oferta va fi transmisă până la data de 05.09.2014, ora 10:00, la sediul Fundaţie Filocalia Iaşi.

Oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie : „Articole de birou şi papetărie” din cadrul proiectului „Ocupare activa pe piata muncii”, Contract POSDRU/165/6.2/S/142995, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor , 05.09.2014 ora 15. Oferta va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat. Oferta se va prezenta în original şi va cuprinde menţionarea şi descrierea serviciilor din documentatia ce fac obiectul acestei achiziţii .

Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare:

Mai multe informatii privind fisa de date a achizitie si caietul de sarcini, precum si alte date in legatura cu această achiziţie se pot obţine la Email: rotarucatalinadrian@yahoo.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Anunţ publicitate

Cumpărare directa

„Articole de birou şi papetărie”

Anunţ publicat la data de 29.08.2014

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

FUNDAŢIA FILOCALIA IAŞI beneficiar în proiectul „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”, Contract POSDRU/144/6.3/S/131904

Adresa: Str. Smârdan nr. 13, Iasi

Email: filocaliafoundation@yahoo.com, Tel.: 0332 110 019  0745 077400,

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

1. Denumire contract: Furnizare articole de birou şi papetărie

2. Obiectul contractului: Furnizarea de produse

3. Tip contract: Produse

4. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

5. Durata contractului va fi: Furnizarea de produse de papetarie si birotica pina in data de 31.12.2014

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FINANTARE ALE ACESTUIA:

FUNDAŢIA FILOCALIA IAŞI, solicitant in  contractul de finanţare nr. Contract POSDRU/144/6.3/S/131904, contract semnat pentru proiectul „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”,  cofinanţat din Fondul Social European – FSE şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – publică prezenta cumpărare directa pentru achiziţionarea de articole de birou şi papetărie.

Modalităţi de prezentare a ofertei:

Oferta va fi transmisă până la data de 05.09.2014, ora 10:00, la sediul Fundaţie Filocalia Iaşi.

Oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie : „Articole de birou şi papetărie” din cadrul proiectului „Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale”, Contract POSDRU/144/6.3/S/131904, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor , 05.09.2014 ora 15.

Oferta va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat. Oferta se va prezenta în original şi va cuprinde menţionarea şi descrierea serviciilor din documentatia ce fac obiectul acestei achiziţii .

Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare: Mai multe informatii privind fisa de date a achizitie si caietul de sarcini, precum si alte date in legatura cu această achiziţie se pot obţine la Email: rotarucatalinadrian@yahoo.com

 

———————————————————————————————————————-

Anunț recrutare formatori

Fundatia Filocalia în calitate de beneficiar în cadrul proiectului Share the road! – Youth Learn Road Safety Skills”, Nr. Contract: MIS-ETC-1954, pentru implementarea cu succes a activităților proiectului anunță concurs în vederea selectării unui formator care va susține programul de formare Traning cadre didactice si politisti, organizat în cadrul proiectului mai sus menționat.

Descrierea generală a postului:

Va fi recrutat 1 formator care va dezvolta suportul de curs pentru cadre didactice și politisti ,va susține cursurile de formare pentru cadre didactice si politisti ,va participa la dezvoltarea și editarea de materiale pentru formarea deprinderilor de viață pentru tineri.

Responsabilități:

 • Susține cursurile de formare;
 • Furnizarea de asistenţă cursanților, pe parcursul derulării activităților didactice teoretice și practice;
 • Realizarea de rapoarte privind activităţile realizate.

 

Cerințe specifice postului:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență şi experienţă de lucru minim 2 ani;
 • Pregătire pedagogică specifică formării profesionale a adulților atestată cu diplomă de Formator sau formator de formatori;
 • Aptitudini tehnice: cunoștințe de utilizare PC (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer), abilitate de a planifica si de a lucra în echipă;
 • Experienţă de lucru minim 2 ani ca si formator;
 • Experienţă în domeniul formarii adultilor; Cunoştinţele/experienţa anterioară în comunități educationale constituie avantaj.

Potențialii candidați sunt rugați să depună la dosar următoarele documente:

 • CV model Europass în limba română cu menționarea postului vizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Copie după diploma de licență;
 • Copie după diplomă de formator ;
 • Copie carte de identitate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 23 aprilie 2014, ora 16.00

Dosarele vor fi depuse, pentru evaluare în vederea selecției, la sediul Fundatiei Filocalia din Str. Smirdan, Nr. 13,Iasi .

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită vor fi luate în considerare în vederea etapelor următoare ale selectării.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe adresa de mail :filocalia@iasi.rdsmail.ro.

Fundatia Filocalia este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Informaţii suplimentare:Fundatia FilocaliaStrada Smirdan ,nr.13,IasiTelefon: 0332 110 019 Web: www.filocalifondation.roE-mail: filocalia@iasi.rdsmail.ro Asaftei EmiliaResponsabil FinanciarE-mail: filocalia@iasirdsmail.ro

 

Announcement for recruting trainers

Filocalia Foundation as beneficiary of the “Share the Road! – Youth Learn Road Safety Skills” project , Contract nr.: MIS-ETC-1954, for the successful implementation of the project activities announces a contest to select a trainer who will develop the training program Traning teachers and policemen, organized within the project mentioned above.

General Description of the Job:

A trainer will be selected who will develop training materials for teachers and police officers, will implement the training for teachers and police officers, will participate in the development and editing of materials for life skills for young people.

Responsibilities:

•          Implements the training activity;

•          Provides assistance to trainees during the theoretical and practical training;

•          Makes reports of his/her activities.

Specific  Job Requirements:

•          Bachelor’s degree and minimum 2 years work experience;

•          Pedagogical training specific to adult training certified with a diploma as trainer or trainer of trainers;

•          Technical skills: knowledge of PC operating (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer), ability to plan and work in a team;

•          Minimum 2 years work experience as a trainer;

•          Experience in adult training; Knowledge / previous experience in educational communities constitutes  an advantage.

Potential applicants are asked to submit the following documents on file:

•          Europass CV in the Romanian language mentioning the targeted position;

•          Letter of Intent;

•          Copy of Bachelor’s degree;

•          Copy of the trainer’s diploma;

•          Copy of ID card.

The deadline for submitting applications is April 23rd, 2014, 16:00 PM

The applications will be submitted for evaluation of the selection process, at Filocalia Foundation, Str. Smirdan, no. 13, Iasi.

Only full applications submitted by the deadline will be taken into account in the next stages of selection.

For more information please contact us by email: filocalia@iasi.rdsmail.ro.

 Filocalia Foundation is an equal opportunity employer.

Additional information:Filocalia FoundationSmirdan street ,nr.13,IasiPhone: 0332 110 019 Web: www.filocaliafondation.roE-mail: filocalia@iasi.rdsmail.ro Asaftei EmiliaFinancial managerE-mail: filocalia@iasirdsmail.ro

ANUNT PUBLICITAR

Published on: Feb 13, 2014 @ 13:00

FUNDATIA FILOCALIA,cu  sediul in Iasi,str Smardan, nr.13, jud.Iasi, Romania, cod postal 700399, tel.0332 110 019 ,fax 0332 110 019 ,cod de identificare fiscala 3204471, inscrisa la registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Iasi sub nr.5/PJ/1992, in calitate de achizitor organizeaza procedura de achizitie in vederea incheierii unui contract de furnizare de produse:laptopuri, PC-uri, multifunctionale, videoproiector.

Cantitatile si specificatiile tehnice sint cuprinse in documentatia pentru ofertanti care se poate procura de la sediul achizitorului sau se poate descarca de pe site-ul www.filocaliafoundation.ro

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare de laptopuri, PC-uri, multifunctionale, videoproiector este conform Anexei 4 la contractul de grant.

De asemeni furnizorul de servicii(produse),trebuie sa probeze originea bunurilor (declaratie pe propria raspundere privind provenienta bunurilor-zona ENPI).

Contractul de furnizare de produse:laptopuri, PC-uri, multifunctionale, videoproiector,este finantat de Uniunea European prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.

Ofertele se vor depune, in limba romana la sediul fundatiei filocalia pina in data de 20.02.2014, data limita ,ora 10 si se vor deschide la aceeasi data si locatie  la ora 12.Pretul ofertei  va fi exprimat in lei cu tva, iar criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este :oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si calitativ.

Anuntarea rezultatului procedurii va fi efectuata in scris(mail) fiecarui ofertant in mod individual.

Click aici pentru a descarca anuntul si specificatiile tehnice.

Published on: Jan 30, 2014 @ 16:15

FUNDATIA FILOCALIA,cu  sediul in Iasi,str Smardan, nr.13, jud.Iasi, Romania, cod postal 700399, tel.0332 110 019  0745 077400,fax 0332 110 019  ,cod de identificare fiscala 3204471, inscrisa la registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Iasi sub nr.5/PJ/1992, in calitate de achizitor organizeaza procedura de achizitie in vederea incheierii unui contract de furnizare de produse:

CONSUMABILE BIROU, pentru lotul de produse mentionat in Anexa, in care se regasesc si specificatiile tehnice.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare , este conform Anexei 4 la contractul de grant.

De asemeni furnizorul de servicii(produse),trebuie sa probeze originea bunurilor (declaratie pe propria raspundere privind provenienta bunurilor-zona EMPI).

Contractul de furnizare de produse,este finantat de Uniunea European prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, in cadrul proiectului”Share the Road!-Youth Learn Safety Skills”, cod MIS-ETC-1954.

Ofertele se vor depune, in limba romana la sediul fundatiei filocalia pina in data de 10.02.2013, data limita  ora 10 si se vor deschide la aceeasi data si locatie  la ora 12.Pretul ofertei  va fi exprimat in lei cu tva, iar criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este :oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si calitativ.

Anuntarea rezultatului procedurii va fi efectuata in scris(mail) fiecarui ofertant in mod individual.

CLICK AICI PENTRU A DESCARCA SPECIFICATIILE TEHNICE