Proiecte si parteneriate

projectsFundaţia Filocalia – Iaşi a fost înfiinţată în 1991 şi şi-a început tot atunci activitatea derulând proiecte de sprijin financiar şi umanitar.  În cadrul Fundaţiei funcţionează cabinete de medicină familială ți un punct farmaceutic la care au acces persoanele defavorizate social, aflate în imposibilitatea de a acoperi cheltuielile financiare necesare consultaţiilor sau achiziţionării medicamentaţiei.

Începînd cu anul 1995 domeniul său de activitate s-a îndreptat spre activităţi cu caracter educativ prin inființarea  Colegiului Richard Wurmbrand Iaşi, şcoală privată, de cultură generală, deschisă imediat după ce Legea Învăţământului a permis acest lucru, conform autorizaţiei numărul 8379/13.09.1995, eliberată de I.S.J., Iaşi (Inspectoratul Şcolar Judeţean) Iasi. În matie 2009 școala a fost acreditată de către MECI, conform OMECI nr. 3567/30.03.2009.

În anul 2005 fundația și-a extins activitatea cu activități de formare a adulților prin:

 • obținerea acreditării  MECI pentru programe de formare a personalului de conducere, îndrumare și control prin: Calitate şi eficienţă în managementul şcolilor (program acreditat de CNFP) primul program de formare pentru directori și inspectori.
 • obținerea acreditării  pentru programul de formare pentru cadre didactice Predare, învăţare din perspectiva competenţelor cheie (program acreditat de CNFP).
 • obținerea acreditării pentr programul de formare a cadrelor didactice din învățământul preșcolare Educaţie preşcolară la standarde europene (program acreditat de CNFP).
 • Acreditarea programului de formare a formatorilor – acreditat CNFPA
 • Acreditarea programului de formare pentru managerii de calitate – acreditat CNFPA .

De asemenea, au fost obţinute finanţări de la Ambasada USA pentru proiecte de dezvoltare a bibiliotecii, a laboratorului de informatică şi a laboratorului de biologie. În cadrul Fundatiei Filocalia se organizează simpozioane, conferinţe şi seminarii naţionale şi internaţionale.

Fundatia Filocalia are o bogată experienţă, de peste 15 ani, în implementarea şi managementul proiectelor pentru ONG-uri, şcoli şi agenţi economici. Pincipalele proiecte finanţate de UE şi derulate au fost:

 • Leonardo da Vinci eleviPregătirea elevilor pentru viaţă. Formarea elevilor pentru a se organiza şi lucra în ONG-uri şi pentru voluntariat. Un grup de 15 elevi au participat la un stagiu de pregătire şi practică în ce priveşte organizaţiile non-guvernamentale din Italia.
 • Leonardo da Vinci profesoriCalitate şi eficienţă în managementul şcolilor la standarde europene. Un grup de 15 cadre didactice au participat la activităţi de formare şi învăţare în domeniul managementului educaţional în sistemul educaţional spaniol.
 • Burse de studiu Comenius şi Arion: profesorii au participat la stagii de pregătire de specialitate în ţările UE şi am găzduit asistenţi lingvistici străini care au predat împreună cu profesorii români.
 • Grundtvig – InShape!Proiectul s-a derulat împreună cu 5 ţări partenere şi a urmărit educarea adulţilor şi copiilor pentru o alimentaţie sănătoasă.
 • Grundtvig – ADORE a fost derulat împreună cu 12 universităţi din 11 ţări ale UE şi a urmărit dezvoltarea competenţelor de lectură la elevii cu probleme.
 • Grundtvig – TraCIE. Împreună cu 5 ţări partenere am urmărit dezvoltarea unui curriculum pentru educaţie interculturală şi pentru cetăţenie activă pentru cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial, liceal, universitar, pentru formatori din ONG-uri, asistenţi sociali şi antrenori din asociaţii sportive. Se va căuta să se popularizeze exemplele de bună practică pentru fiecare categorie de beneficiari.

La nivel local şi naţional, Fundatia Filocalia este recunoscut ca fiind un furnizor de servicii educaţionale de calitate atât pentru copii, cât şi pentru adulţi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Va rugam completati: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.